ur Torgnys skrivblock

posted in: Citat | 0

Om Konsten (ur Torgnys skrivblock)
EN OVANA, FÖR ATT INTE SÄGA EN SVÅRARTAD ÅKOMMA, bland oss som gärna betraktar konst och som ser konsten som en betydelsefull ingrediens i själva livet, är tänkandet i kategorier eller om man så vill i skolor och ismer. En åtskillnad som vi ofta tillgriper är den mellan abstakt och konkret bildkonst. I den bästa och mest angelägna konsten existerar inte skiljelinjerna. Konsten är samtidigt konkret och abstrakt, avbildande och symbolisk, realistisk och hallucinatoriskt fri. Och väsentligast är naturligtvis friheten, den poetiska, gestaltande frihet som bortom skolor och ismer funnit sin FORM. Tro aldrig att formen, den klara, genomtänkta, genomlevda och genomgrubblade formen, är frihetens fiende! I konsten, och kanske bara där, är vi i grunden medmänskliga och fria.

Tack Stina Lindgren för att vi får dela dessa texter.
Foto: Jonny Stenmark