Trädet

posted in: Citat | 0

Har ni läst novellen Trädet av Torgny Lindgren?
Kanske var det just Una jag fann, med en sådan kraft att läka, nedan ett kort utdrag.

“Ingen visste vad för slags träd Una var, om hon var en ask eller en rönn eller kanske en björk eller om hon tillhörde någon annan uråldrig art som numera var utdöd, hon var helt enkelt så gammal att det inte spelade någon roll. Att hon var ett kvinnligt träd hördes på namnet, en trädinna, men det hade heller ingen betydelse. Så är det ju också med människor, när de når tillräckligt hög ålder upphör de att tillhöra särskilda raser eller bestämda kön, de är inte längre det ena eller det andra utan något tredje.
….Hennes läkande kraft fanns i kronan, därom var alla ense, om vinterkvällarna när hon stod avlövad blev hon till och med självlysande, så stark var hennes verkan.”

Foto:Malin Nyström