ur Torgnys skrivblock

posted in: Citat | 0

FRAMTIDEN? (ur Torgnys skrivblock)

Framtiden finns naturligtvis inte. Det är befriande för en gammal man att påpeka det, sannolikt kommer den aldrig att finnas. Den är lika töckenhöljd som det förgångna, som ju i huvudsak är förintat. Det enda som verkligen finns är nuet, och det far så fort förbi att vi aldrig hinner uppfatta det eller bli delaktiga. Det är fiktion, i bästa fall litteratur.
Jag medger att detta är pessimism. Men en pessimism som inte saknar en viss glättighet vid sidan av det högtidliga allvaret.
Och det är nödvändigt, ja en helig plikt, att föreställa sig framtiden!

Tack Stina Lindgren för att vi får dela dessa texter